POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Gmina Malczyce: Informacja o preferencyjnym zakupie węgla

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla fot.: wikimedia

  

W związku z koniecznością dokonania rozeznania dotyczącego zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach o zgłaszanie do dnia 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) do godz. 12.00 chęci zakupu węgla ze wskazaniem:

  1. rodzaju węgla (groszek lub orzech)
  2. ilości (łączny limit: do 3 ton na jedno gospodarstwo domowe – 1,5 tony w okresie do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.)
  • osobiście składając pismo w Urzędzie Gminy Malczyce pok. nr 4 (w godzinach pracy urzędu)

Zgłoszenie to służy jedynie celom poglądowym i związane jest z koniecznością oszacowania skali potrzeb na terenie gminy.

Ewentualnego zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór zostanie udostępniony na stronie urzędu gminy po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (obecnie trwa proces legislacyjny).

Dodatkowo informujemy, że uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które:

  • otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzony został wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
  • nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gmina Malczyce

REKLAMA