POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Dotacja dla Gminnego Związku Sportowego w Udaninie

Podpisanie umowy fot.: Gmina Udanin/FB

Wójt Gminy Udanin Wojciech Płaziuk oraz przedstawiciele Gminnego Związku Sportowego w Udaninie - Martyna Porębska oraz Paweł Furmaniuk podpisali umowę na realizację zadania publicznego.

Została podpisana umowa na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Udanin w zakresie piłki nożnej, w tym gier zespołowych”.

Współpraca jest wynikiem rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Udanin w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. Jest to największe z zadań realizowanych przez Gminny Związek Sportowy w Udaninie. Kwota dotacji udzielona przez Gminę Udanin wyniosła 100 000,00 zł.
W rezultacie realizacji zadania publicznego wsparcie otrzyma 4 kluby piłkarskie (Wilki Różana – klasa A oraz Polder-Damianowo, Orzeł Konary, Orzeł Pichorowice – klasa B) oraz grupa ,, Orliki’’.
Zostaną też zorganizowane 2 turnieje piłkarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Udanin. W ramach wsparcia klubów przewiduje się m.in. finansowanie delegacji sędziowskich, transportu zawodników na mecze piłkarskie, zakup sprzętu sportowego oraz utrzymanie boisk będących własnością Gminy.
Po realizacji zadania nastąpi wzrost aktywności młodzieży skupiającej się klubach sportowych w popularyzację kultury fizycznej i sportu w swoich miejscach zamieszkania jak również zaproponowanie atrakcyjnej i społecznie akceptowalnej formy spędzenia wolnego czasu młodzieży ze środowisk wiejskich. Udział młodzieży i dorosłych we współzawodnictwie sportowym przyczyni się do poprawy ich kondycji i sprawności fizycznej oraz pozwoli na wyrównywanie szans samorealizacji społeczności ze środowisk wiejskich. Spodziewanym efektem jest integracja ludzi z różnych odległych od siebie nawet kilkadziesiąt kilometrów miejscowości oraz wychowanie zdrowych i wysportowanych członków społeczeństwa.

mpr

REKLAMA