POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Otrzymali odznaczenia

Sebastian Burdzy fot.: DUW

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, 16 listopada, odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. 

Z rąk wojewody (Tomasza Smolarza) odznaczenia państwowe odebrały osoby, których postawa i praca stanowią wzór do naśladowania. W imieniu Prezydenta RP Wojewoda Tomasz Smolarz wręczył: Złoty, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Srebrny Krzyż Zasługi - na wniosek Związku Sybiraków i burmistrza Środy Śląskiej Adama Rucińskiego - otrzymał ks. Adam Wiśniewski, wieloletni kapelan średzkich Sybiraków.

Wojewoda - w imieniu Ministra Administracji i Cyfryzacji - uhonorował także osoby zasłużone na rzecz samorządu terytorialnego wręczając im Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. W tym gronie wyróżnieni zostali między innymi średzki starosta Sebastian Burdzy oraz Maciej Awiżeń - starosta kłodzki. 

Podczas uroczystości Tomasz Smolarz w podziękowaniu za wspieranie Związku Sybiraków otrzymał od prezesa Koła Związku Sybiraków w Środzie Śląskiej film zrealizowany przez ks. Wiśniewskiego dotyczący losów Sybiraków.

Ksiądz Adam Wiśniewski - notka biograficzna

Ksiądz Adam Wiśniewski, po ukończeniu studiów teologicznych, 20 czerwca 1959 r. w Oświęcimiu otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Wojtyły, późniejszego Ojca Świętego.

Studia teologiczne kontynuował w latach 1959-1962 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1967-1974 był proboszczem parafii w Miłoradzicach (powiat Lubin). W 1974 r. został skierowany do tworzenia nowej placówki w Lubinie. Z jego inicjatywy został wyremontowany drewniany zabytkowy kościół pw. Narodzenia NMP w Starym Lubinie. W 1980 r. został proboszczem tej parafii. Od 1985 r. do 1993 r. był proboszczem w Krynicznie (gmina Środa Śląska).  W roku 1993 utworzył Oratorium Świętego Jana Bosko dla dzieci i młodzieży w Środzie Śląskiej, angażując się - po dzień dzisiejszy - w pomoc na rzecz dzieci z rodzin borykających się z problemami wychowawczymi. Od lipca 1996 r. jest Kapelanem Sióstr Elżbietanek i szpitala rejonowego, niosąc duszpasterską i braterską pomoc chorym i potrzebującym.

W roku 2000 na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu obronił pracę magisterską pt. „Życie moralno-religijne młodzieży w OHP jako zagadnienie duszpastersko-wychowawcze”. Sześć lat później obronił pracę doktorską „Salezjanie w Środzie Śląskiej w latach 1950-1993”.

Ksiądz Adam Wiśniewski posiada bardzo duże zasługi w organizowaniu życia religijnego Polakom powracającym z zesłania na Sybir na Dolny Śląsk. W latach 1994-2015 r. sprawował opiekę duszpasterską nad Sybirakami zrzeszonych w średzkim Kole Związku Sybiraków. Wspiera również wszelkie działania pomocowe podejmowane przez Zarząd Koła wobec  członków organizacji. Wygłosił około 40 homilii na uroczystościach patriotyczno-religijnych organizowanych dla uczczenia wydarzeń związanych z deportacją Polaków na Sybir w latach 1940-1956.

Zna bardzo dokładnie problematykę tego okresu. Jako kapelan występował z inicjatywą tworzenia znaków pamięci po Sybirakach, którzy nie powrócili z zesłania oraz dla tych, którzy po powrocie do Ojczyzny zasiedlali odzyskane ziemie. Te znaki pamięci to: grób - symbol dla tych, którym nie było dane powrócić do Ojczyzny, sztandar Koła Związku Sybiraków, tablica pamiątkowa na skwerze Zesłańców Sybiru w Środzie Śląskiej.

W podziękowaniu za pracę dla Koła Związku Sybiraków 30 maja 2005 r. został odznaczony Honorową Odznaką Sybiraka. Za zasługi dla miasta i gminy Środa Śląska uchwałą Rady Miejskiej z 26.10.2005 r. został odznaczony Medalem Zasłużony dla Gminy Środa Śląska.

mpr

REKLAMA


REKLAMA