POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Mazurowicach

Zdjęcie ilustracyjne fot.: gov.pl

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 28 września 2022r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Mazurowicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje konsumentów wody z wodociągu w Mazurowicach (miejscowości objęte zasięgiem wodociągu to: Mazurowice, Rusko, Rachów), iż wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego na stacji uzdatniania wody w Mazurowicach oraz z sieci wodociągowej wykazują przekroczenia parametrów bakteriologicznych – obecność bakterii grupy coli.

Zobowiązano zarządcę wodociągu Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z. o. o w Malczycach do: prowadzenia dezynfekcji wody do momentu uzyskania prawidłowych parametrów mikrobiologicznych, ustalenia źródła zanieczyszczenia wody i podjęcia działań naprawczych oraz powiadomienia odbiorców wody o zaistniałym fakcie. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

mpr

REKLAMA