POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kostomłoty

Podpisanie umów z wykonawcą robót fot.: mpr

Gmina Kostomłoty przystępuje do realizacji dużej inwestycji o charakterze wodno – ściekowym.

Zgodnie z otrzymaną promesą z Programu Rządowego „Polski Ład” przez okres najbliższych dwóch lat realizowane będzie zadanie pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Kostomłoty”.

 
Koszt inwestycji to 5 323 033, 46 zł, otrzymana dotacja to 5 056 881,79 zł.
23 listopada 2022 r. Janina Gawlik wójt gminy Kostomłoty w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia podpisała 3 z 5 umów, które swoim zakresem obejmują:
  • Budowę sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Sikorzyce – Ramułtowice, łącznik tranzytowy SUW Wilków Średzki – SUW Ramułtowice. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SITKOWSKI” - Piotr Sitkowski.
  • Nadzór inwestorski nad zadaniem. Wykonawca: Studio Projektowo - Wykonawcze „KLIMAPOL” Grażyna Biernacka.
  • Nadzór archeologiczny nad zadaniem. Wykonawca: Archeologia Procedury Badania, Nadzory Jacek Łuszczek.

echo

REKLAMA


REKLAMA