POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Kolejne umowy na inwestycję w gminie Kostomłoty podpisane

Podpisane kolejne umowy fot.: mpr

Podpisano dwie kolejne umowy w ramach inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Kostomłoty.

Podpisano dwie kolejne umowy w ramach inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej ”, tj. „Budowa tranzytu kanalizacyjnego do oczyszczalni ścieków Piotrowicach oraz kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach na ul. Parkowej, Fabrycznej, Mostowej” oraz "Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wykonawcą ww. etapów będzie P.P.H.U „DĄBROWSKI” z siedziba w Pojałowicach. Termin wykonania inwestycji: wrzesień 2024 r. Kwota przeznaczona na realizację powyższych etapów: 3 937 014,80 zł. Całość inwestycji: 5 323 033,46 zł

echo

REKLAMA


REKLAMA