POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Gmina Miękinia: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Zdjęcie ilustracyjne fot.: Exito

13.01.2023 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu po raz kolejny uruchomił nabór wniosków dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest, do którego przystąpi Gmina Miękinia.

W ramach zadania przewidziano zbiórkę zdemontowanych wyrobów oraz demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych wykonanych z azbestu na budynkach zlokalizowanych na terenach gmin. Mieszkańcy, z własnych środków, zobowiązani będą do poniesienia kosztów wykonania nowego pokrycia dachowego na swoich budynkach.

Do końca stycznia br. można składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miękinia.
Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Miękini w terminie do 31 stycznia 2023 roku. Zgłoszenia złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy tegorocznej realizacji Programu. Deklarację powinien złożyć właściciel nieruchomości, osobno dla każdego obiektu.
Realizacja odbioru azbestu przewidziana jest na maj-wrzesień 2023 roku. Po wyborze Wykonawcy zadania, mieszkańcy zostaną powiadomieni o dokładnym terminie prac.
 
Deklaracje są dostępne w Urzędzie Miejskim w Miękini lub na stronie internetowej: https://bip.miekinia.pl/m,13614,azbest.html

mpr

REKLAMA


REKLAMA