POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

ARiMR: wsparcie dla rolników w zakresie inwestowania w nawodnienie lub zielone źródła energii

Wsparcie finansowe dla rolników fot.: mpr

ARiMR informuje – rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe.

Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Wnioski w obu obszarach (E – nawadnianie i F – zielona energia) będzie można składać od 31 stycznia do 1 marca 2023 r.

Dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy będzie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można będzie złożyć również w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

  • Więcej informacji zielona energia [TUTAJ]
  • Więcej informacji nawadnianie [TUTAJ]

Wsparcie również dla hodowców świń

ARiMR informuje rolników – od 18 do 31 stycznia HODOWCY ŚWIŃ będą mogli ubiegać się o nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach działania 22: Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

UWAGA! Wniosek składany jest wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych.

Więcej informacji znajdziecie [TUTAJ].

mpr

REKLAMA


REKLAMA