POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków podpisane

Podpisanie umowy fot.: mpr

Gmina Kostomłoty rozpoczyna wsparcie finansowe renowacji zabytków. Kwotę 60 tys. zł rozdzielono pomiędzy sześć parafii, które zarządzają obiektami zlokalizowanymi na terenie gminy.

W ślad za uchwałą nr LVIII/451/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Wójt Gminy Kostomłoty zawarła z Proboszczami reprezentującymi poszczególne parafie stosowne umowy.

Dotacje na pracę konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przekazano następującym podmiotom:

1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Konserwacja i restauracja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej (kopia) wraz z ramą z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach,

2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Konserwacja i restauracja stacji drogi krzyżowej (Stacja VII) znajdującej się w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wichrowie,

3) Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej – etap II,

4) Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Marcina w Kulinie w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie remontu i kolorystyki (malowanie) elewacji kościoła filialnego pw. św. Michała Archanioła w Piersnie - etap I malowanie wieży,

5) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wymiana dmuchawy i renowacja systemu dostarczania powietrza do instrumentu organowego znajdującego się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Osieku,

6) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Anny w Ramułtowicach w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Naprawa ubytków w elewacji kościoła w Ramułtowicach – etap II główna część wschodniej elewacji wieży.

mpr

REKLAMA


REKLAMA