POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Kolejne dofinasowania płyną do Gminy Udanin

Urząd Gminy Udanin fot.: Echo Średzkie

Dzięki otrzymanemu wsparciu w kwocie 178 tys. zł. w miejscowości Udanin zostanie utworzony nowy Klub Seniora, druga dotacja zapewni funkcjonowanie placówki Senior+ w Konarach.

Miło nam poinformować, że kolejne wnioski o dofinasowanie złożone przez Gminę Udanin uzyskały pozytywną ocenę i zostały rekomendowane do dofinasowania. Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ukazały się wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 Edycja 2023.

Dzięki otrzymanemu wsparciu w kwocie 178 tys. zł. w miejscowości Udanin zostanie utworzony nowy Klub Seniora. Drugi z dofinasowanych wniosków w kwocie ponad 38 tys. zł. dotyczył zapewnienia funkcjonowania placówki Senior + już istniejącej czyli Klubu Seniora w Konarach.
 
Pozyskane środki pomogą znacznie wzbogacić ofertę skierowaną dla osób 60+. Możliwe będzie zapewnienie miejsca oraz form rozwoju i zagospodarowania czasu wolnego, zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, motywowanie do wspólnego spędzania czasu wolnego, zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie lokalnych więzi.

mpr

REKLAMA


REKLAMA