POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Bezpieczeństwo - wspólny cel średzkiej policji i straży miejskiej

Patrole Policji i Straży Miejskiej to skuteczne narzędzie poprawy bezpieczeństwa fot.: KPP Środa Śląska

Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu Średzkiego to wspólne zadanie Policji, ale także innych umundurowanych formacji m.in. takich jak Straż Miejska. 

Dlatego patrole Policji i Straży Miejskiej to skuteczne narzędzie poprawy bezpieczeństwa w miastach takich jak Środa Śląska.

Od wielu lat współpraca pomiędzy Policją a Strażą Miejską przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań obu służb oraz pozwala na skuteczniejsze przeciwdziałanie przestępczości.

Współpraca między służbami pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz lepsze koordynowanie działań.
Policja i Straż Miejska mają różne kompetencje i zadania, dzięki czemu ich wspólna praca przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Wspólne patrole piesze to nie tylko narzędzie walki z przestępczością, ale również sposób na poprawę relacji między służbami a mieszkańcami miasta. 

Działania takie mają znaczny wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej, utrzymania porządku publicznego i zwiększenia zaufania do służb, co ma pozytywny wpływ na jakość życia w mieście.

KPP Środa Śląska

REKLAMA


REKLAMA