POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

POLBUS PKS Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Zdjęcie poglądowe fot.: freeepik.com

Polbus PKS ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Środzie Śląskiej przy ulicy Legnickiej 27, 29.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o powierzchni gruntu łącznie 0,5778 ha stanowiąca działki ewid. nr 12/4, 12/6 KW: WR1S/00023127/0 AM-23, Gmina Środa Śląska, obręb 7.

Działka nr 12/4 posiada powierzchnię wynoszącą 0,4387 ha i ma regularny kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 39 x 113 m.

Działka 12/6 posiada powierzchnię wynoszącą 0,1391 ha i ma lekko nieregularny kształt zbliżony do wąskiego prostokąta (funkcjonalnie działka stanowi wewnętrzną drogę dojazdową – ul. Dworcową). Działka gruntu nr 12/6 obciążona jest prawem służebności drogi koniecznej.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej powyżej wynosi
830 000,00 zł: osiemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek według obowiązujących stawek.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj.:

83 000,00 zł słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100.

Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 3 000,00 zł.

Szczegóły przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki Polbus PKS na stronie: www.bip.polbus.pl

Osoba do kontaktu: Arkadiusz Janaś, tel. 519-539-703.

Artykuł Sponsorowany

REKLAMA