POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Karta dużej rodziny i karta seniora. Nowe programy dla mieszkańców gminy Miękinia. Zostań partnerem!

Zdjęcie ilustracyjne fot.: freeepik.com

W styczniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini rozpoczął realizację programów, skierowanych przede wszystkim do rodzin wielodzietnych i seniorów.

- Trwają aktualnie intensywne pracę nad stworzeniem Miękińskiej Karty Dużej Rodziny oraz Miękińskiej Karty Seniora. Obecnie zależy nam na pozyskaniu jak największej liczby partnerów, dzięki którym osoby posiadające wspomniane karty korzystać będą mogły z różnorodnych przywilejów i ulg na terenie naszej gminy i nie tylko - informują pracownicy GOPS w Miękini.

Program ma na celu wsparcie i poprawę warunków życia seniorów oraz rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Miękinia. Planowane rozpoczęcie Programu to prawdopodobnie I kwartał 2024 roku.

Osoby, które będą uprawnione do uzyskania Miękińskiej Karty Seniora to osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz są zameldowane i faktycznie zamieszkują na terenie gminy Miękinia. Natomiast osoby, które będą uprawnione do uzyskania Miękińskiej Karty Dużej Rodziny to mieszkańcy gminy Miękinia, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek oraz są zameldowane i faktycznie zamieszkują na terenie gminy Miękinia.
 
Burmistrz Miękini Jan Marian Grzegorczyn zaprasza lokalnych przedsiębiorców i instytucje do dołączenia do grona Partnerów Miękińskiej Karty Seniora i/lub Miękińskiej Karty Dużej Rodziny. Celem jest stworzenie bogatej lokalnej oferty z ulgami i zniżkami, do których będzie uprawniała Miękińska Karta Seniora oraz Miękińska Karta Dużej Rodziny.
 

Jak zostać Partnerem projektu?

Partnerem Programu może być każda firma bądź instytucja, która będzie honorowała Miękińską Kartę Seniora i/lub Miękińską Kartę Dużej Rodziny.
Wystarczy, że przedstawiciel firmy wypełni deklarację przystąpienia do programu i prześle jej skan drogą elektroniczną na adres PROGRAM500PLUS@GOPS.MIEKINIA.PL lub dostarczy za pośrednictwem poczty lub osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini (ul. Kościuszki 18A).
Partner, który przystępuje do programu sam określa jaki procent zniżki jest w stanie zaoferować oraz dla jakiej grupy odbiorców (zniżka na: Miękińska Karta Seniora lub Miękińska Karta Dużej Rodziny lub obie karty). Tym samym ma szanse zyskać stałych klientów, korzystających świadomie z jego usług. Może to być ulga całoroczna, bądź okazjonalna (np. przed świętami) w przypadku sklepów na zakup danego artykułu.

Co przedsiębiorca otrzymuje w zamian?

• Wpis na listę firm honorujących Miękińską Kartę Seniora i/lub Miękińską Kartę Dużej Rodziny;
• Naklejkę Programu Miękińskiej Karty Seniora i/lub Miękińskiej Karty Dużej Rodziny;
• Publikację danych adresowych i znaków firmowych wraz z wykazem oferowanych ulg i zniżek na stronie internetowej odnośnie projektu;
• Uczestnictwo w Programie daje możliwość zwiększenia swojej rozpoznawalności oraz pozyskania nowych klientów.
Wierzymy, że podjęcie przez Państwa decyzji o przystąpieniu do programu zaowocuje nie tylko poprawą standardu życia seniorów oraz rodzin wielodzietnych, poprzez ułatwienie im dostępu do dóbr i usług oferowanych przez Państwa na preferencyjnych zasadach, ale również pozwoli na zbudowanie wizerunku podmiotu przyjaznego seniorom i rodzinom wielodzietnym.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 71 736 08 59, mailowego czy też osobistego w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini (ul. Kościuszki 18A), pokój nr 1.

echo

REKLAMA


REKLAMA