POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Remont drogi relacji Chomiąża-Jastrzębce zbliża się ku końcowi

Ku końcowi zbliża się kolejna powiatowa inwestycja fot.: rfp/Powiat Średzki

To 2 z 5 zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, które wkrótce będzie zakończone. Pierwszą inwestycją oddaną do użytku była droga wraz z chodnikiem w miejscowości Osiek.

Inwestycja na terenie gmin Środa Śląska i Malczyce realizowana jest w partnerstwie z Gminą Malczyce. Jej koszt to ponad 6,8 mln złotych. Wykonawcą zadania jest firma Berger Bau. W ramach inwestycji przebudowano ok. 3 km drogi wraz z poszerzeniem jezdni oraz budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Chomiąża.

 
- Mamy nadzieję, że zarówno użytkownicy dróg, jak i mieszkańcy będą zadowoleni z jakości wykonanej jezdni oraz ostatecznego zakresu prac. Obecnie układana jest masa bitumiczna przez całą miejscowość, a kolejnym etapem będą prace wykończeniowe, porządkowe oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Współpraca z firmą Berger Bau przebiega jak zawsze bezproblemowo i w pełni satysfakcjonująco - mówi Grzegorz Pierzchalski, przedstawiciel zarządu odpowiedzialny m.in. za powiatowe drogi.
 
Przypomnijmy, że wciąż trwają prace przy pozostałych trzech inwestycjach dofinansowywanych z Polskiego Ładu, które przebiegają terminowo i zgodnie z planem. Są to:
  • droga nr 2085D: na odcinku od skrzyżowania z drogą 2087D do końca miejscowości Pichorowice w gminie Udanin,
  • droga nr 2052D: relacji Brzezina do granicy powiatu wraz z ścieżką rowerową w gminie Miękinia,
  • droga nr 2020D: budowa ścieżki rowerowej przez miejscowości Cesarzowice - Michałów - Ujazd Górny w gminach Środa Śląska i Udanin.

rfp - Powiat Średzki

REKLAMA