POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Gmina Miękinia z rekordową dotacją. Rozpoczęto działania związane z realizacją zadań

Urząd Gminy Miękinia fot.: Echo Średzkie

Gmina Miękinia rozpoczęła działania związane z realizacją inwestycji na polepszenie warunków funkcjonowania i rozwoju stref przemysłowych, na które pozyskała rekordowe dofinansowanie w łącznej wysokości 262.621.153 zł.

Przyznana dotacja dotyczy dwóch zadań:

  • Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice-Krępice w
  • gminie Miękinia – dofinansowanie w wysokości 17.621.152,64 zł
  • Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – dofinansowanie w wysokości 245.000.000,00 zł
- Podobno najtrudniejszy jest pierwszy krok, zwłaszcza gdy w grę wchodzą tak duże pieniądze. Dzisiaj mogę z lekką ulgą przyznać, że ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na zadanie „Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice-Krępice w gminie Miękinia” - mówi Jan Marian Grzegorczyn burmistrz Miękini.
 

Do 7 czerwca br. czekamy na oferty wykonawców. Zadanie obejmuje wykonanie obwodnicy Krępic jako głównego systemu komunikacji drogowej, zapewniającego poprawę warunków obsługi i rozwoju istniejącej strefy przemysłowej. Na całym odcinku wykonana zostanie sieć sanitarna, wodociągowa (zapewniająca dostawy wody do obszarów aktywności gospodarczej w miejscowości Krępice na cele produkcyjne, socjalno-bytowe i ochrony przeciwpożarowej zewnętrznej), oświetlenie drogowe, kanał teletechniczny oraz miejscowo odwodnienie drogi. W ramach zadania wybudowany zostanie również rurociąg kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z dwiema tłoczniami umożliwiającymi zwiększenie przepustowości gminnego systemu odbioru i przesyłu ścieków pomiędzy terenami przeznaczonymi pod działalność przemysłowo usługową w obrębie Wróblowice-Krępice.

Druga część rekordowej dotacji dotyczy zadania „Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, w ramach którego zaplanowano wybudowanie m.in. nowej stacji uzdatniania wody, nowej oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych wody surowej i oczyszczonej umożliwiających zasilanie zakładów produkcyjnych w strefie aktywności gospodarczej LSSE. Obecnie trwają prace nad programem funkcjonalno-użytkowym dla tej inwestycji.

mpr

REKLAMA