POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Droga gminna w Wilkowie Średzkim po przebudowie

Przebudowana droga w Wilkowie Średzkim fot.: Gmina Kostomłoty/FB

W ramach przyznanej pomocy w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego gmina Kostomłoty zakończyła realizację inwestycji pod nazwą „ Wilków Średzki droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Długość odcinka, na którym wykonane zostały roboty budowlane wyniosła 0,44 km.

  • Wartość robót brutto - 446 319,40 zł
  • Wysokość udzielonej dotacji - 176 000,00 zł
  • Wykonawca Firma BISEK

Gmina Kostomłoty

REKLAMA