POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Wybrano wariant rozbudowy autostrady A4 między Legnicą a Wrocławiem. Bez niespodzianek?

Węzeł Kostomłoty fot.: GDDKiA Wrocław

Ku końcowi zbliża się etap I w ramach prac przygotowawczych związanych z planowaną rozbudową autostrady A4 na Dolnym Śląsku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarekomendowała wariant rozbudowy.

- W ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla wszystkich analizowanych wariantów przebiegu A4 i S5 przeprowadzono wszystkie możliwe badania terenowe dla wstępnego określenia warunków gruntowych. W okresie od października 2021 r. do października 2022 r. wykonana została roczna inwentaryzacja przyrodnicza. W styczniu i lutym 2022 r. odbyły się w formie zdalnej dwie tury spotkań informacyjnych ze społeczeństwem gmin, przez które przebiegają rozpatrywane warianty autostrady A4 i drogi ekspresowej S5. To w sumie dziewiętnaście spotkań informacyjnych, które trwały łącznie ok. 54 godziny. W listopadzie 2022 r. odbyło się sześć kolejnych spotkań informacyjnych, stacjonarnych, ze społeczeństwem wszystkich gmin - relacjonuje GDDKiA.

Dokumentacja była tematem posiedzeń Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), które odbyły się 1 i 2 marca 2023 r.

- Z przeanalizowanych dokumentów jednoznacznie wynikało, że największy ruch, nie tylko na omawianych drogach, generują kierowcy zmierzający do i z Wrocławia - podsumowuje GDDKiA.

Wybór wariantu

Prowadzone analizy i rekomentacje wpłynęły na wyborze wariantu W1, czyli rozbudowie autostrady A4 w istniejącym śladzie.


Fot. GDDKiA Wrocław

- Dla tego wariantu w I kw. 2024 r. planujemy złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnym etapem, po otrzymaniu DŚU, będzie przeprowadzenie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wykonawcę inwestycji - wyjaśniają przedstawiciele GDDKiA.

Jak zatem wyglądać ma znana nam doskonale autostrada A4 na odcinku między Legnicą a Wrocławiem? Na obecnie dwujezdniowej autostradzie z dwoma pasami i brakiem pasa awaryjnego pojawią się trzy pasy ruchu i dodatkowo pas awaryjny. Co ważne prace mają być prowadzone przy utrzymaniu ruchu w obu kierunkach, przebudowie podlegać mają węzły, a nad drogą powstaną nowe obiekty inżynieryjskie. Rozbiórkę starej nawierzchni ma umożliwić wybudowanie równoległej do istniejącej jezdni, na którą przekierowany zostanie ruch na czas prowadzenia prac.

- Miejscami, gdzie lokalne uwarunkowania nie pozwalają na dobudowę nowej jezdni, będzie prowadzona rozbudowa symetryczna w śladzie istniejących jezdni. Rozbudowa będzie uwzględniać lokalne uwarunkowania. Powstaną także Miejsca Obsługi Podróżnych - dodaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

echo / GDDKiA

REKLAMA


REKLAMA