POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

W 2023 roku Powiat realizował 30 projektów na łączną kwotę 87,8 mln zł

Sesja Rady Powiatu fot.: rfp

Raport o pozyskanych środkach zewnętrznych był jednym z punktów grudniowej sesji Rady Powiatu. Prezentacja przygotowana przez kierownika Wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu pokazała wysoką skuteczność w tym zakresie.

W 2023 roku Powiat realizował 30 projektów na łączną kwotę 87,8 mln zł i dofinansowaniu wynoszącym 54 mln zł. Te dane, osiągnięte dzięki współpracy z Gminami, zapewniły mu pierwsze miejsce wśród lokalnych samorządów pod względem wielkości pozyskanych i rozliczonych środków zewnętrznych w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. W analogicznym zestawieniu obejmującym dolnośląskie powiaty nasz samorząd zajął drugie miejsce.

 
Według przedstawionych danych całą kadencję 2018-2023 można zaliczyć do niezwykle udanych. Potwierdzeniem tego są łączne wpływy do budżetu, które wyniosły ponad 67 mln zł i były wyższe od wpływów gmin (Miękinia 58 mln zł, Środa Śląska 49 mln zł, Udanin 24 mln zł, Malczyce 17 mln zł i Kostomłoty 16 mln zł). Wartości przedstawione w prezentacji pobrano ze sprawozdań kwartalnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
 
- W 2023 roku po raz drugi z rzędu zdobyliśmy wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu “Lider w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych”. To potwierdza, podobnie jak zaprezentowane dane, że wykonujemy dobrą, dającą wymierne efekty, pracę. Wiem, że nie udałoby się tego osiągnąć bez współpracy z Zarządem Powiatu, Panią Skarbnik i większością naszych Gmin. Szczególne podziękowania należą się jednak pracownikom starostwa, bo razem tworzymy wyjątkowy zespół, gotowy na każde wyzwanie - zakończył swoje wystąpienie Marcin Brzeziński, kierownik Wydziału Promocji oraz autor raportu.

rfp

REKLAMA


REKLAMA