POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Gmina zarzuca obojętność. Powiat Średzki: "To nieprawda"

Droga w Jastrzębcach fot.: rfp

Drodzy Państwo, wiemy, że temat przebudowy drogi w Jastrzębcach wraz z budową chodnika poruszany był w ubiegłym roku wielokrotnie. Jednak nie możemy przejść obojętnie wobec nieprawdy, którą zawarła Gmina Środa Śląska w artykule.

Gmina w artykule “Powiatowy chodnik w Jastrzębcach priorytetem dla średzkiej Gminy”. Tekst opublikowano 23 stycznia na facebooku magistratu oraz w gazecie Roland i zarzuca się w nim “obojętność ze strony władz Powiatu” wobec tematu przebudowy. To nieprawda.

Nie jest tajemnicą, że w obecnej kadencji władze Gminy Środa Śląska mają bardzo negatywny stosunek do jakiejkolwiek współpracy z Powiatem - zarówno inwestycyjnej, jak i nawet rekreacyjnej (we wcześniejszych latach nie dostaliśmy m.in. zgody na użyczenie stadionu miejskiego, aby biegowo uczcić 11 listopada oraz zaproponowano nam nieadekwatnie wysoką opłatę za wynajem boiska w Ogrodnicy na organizację konkursu kulinarnego i pikniku rodzinnego).

Powiat wielokrotnie składał wnioski, aby otrzymać dofinansowanie na przebudowę drogi w Jastrzębcach. Jeden z nich został rozpatrzony pozytywnie, a dotacja została przyznana z Rządowego Programu Polski Ład. Planowana inwestycja obejmowała przebudowę odcinka od skrzyżowania w centrum miejscowości Jastrzębce do miejscowości Chomiąża. Podobnie jak do pozostałych Gmin, również do Gminy Środa Śląska nasz samorząd skierował przygotowaną umowę partnerską. Burmistrz nie zaakceptował jednak jej warunków, a tym samym wycofał się ze współfinansowania przebudowy drogi w Jastrzębcach, w przeciwieństwie do czterech pozostałych Gmin.

Nasz samorząd, jak każdy inny, nie posiada nieograniczonych zasobów pieniężnych. W tym samym czasie realizowane były inne inwestycje, na terenie wszystkich Gmin. Działanie Burmistrza i niezaakceptowanie propozycji było więc równoznaczne ze zmianami w projekcie przebudowy. Stracili na tym mieszkańcy gminy Środa Śląska, ponieważ odcinek od skrzyżowania w miejscowości do lasu za boiskiem wymieniono na odcinek na terenie gminy Malczyce, która zadeklarowała udział finansowy w pokryciu części kosztów.

Niemniej w ubiegłym roku Starosta wystąpił do Burmistrza z propozycją przebudowy pozostałego odcinka drogi w Jastrzębcach wraz z budową chodnika. W piśmie zwrotnym odrzucono jednak możliwość współpracy z Powiatem. W oficjalnym, urzędowym piśmie pojawiły się sformułowania, że propozycja partnerstwa jest “niemożliwa do zaakceptowania”, ma “wręcz nieuczciwy charakter”, a “oczekiwanie finansowe przebudowy drogi powiatowej ze strony Gminy Środa Śląska w wysokości 2 mln zł, przy wkładzie finansowym w kwocie 0,00 zł ze strony Powiatu jest swego rodzaju absurdem lub kiepskim żartem”. Skan pisma znajdą Państwo pod tekstem.

Jednocześnie na dokładnie takich samych warunkach współpracuje z Powiatem Gmina Miękinia, która, po pozyskaniu przez nas dofinansowania, pokrywa 50% wartości całego zadania, czyli ponad 2 mln zł. Dzięki właśnie takiemu partnerstwu z Burmistrzem Janem Marianem Grzegorczynem wkrótce przebudowana zostanie droga Klęka - Białków wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej.

Z powyższych powodów nie możemy zgodzić się na wielokrotne i nieprawdziwe podkreślanie, że władze Powiatu są obojętne wobec mieszkańców Jastrzębiec. Od kilku lat podejmowaliśmy kroki w celu realizacji inwestycji w tej miejscowości. Gdyby Burmistrz Adam Ruciński zgodził się na partnerstwo, takie samo jak Burmistrz Gminy Miękinia, dziś bylibyśmy po przetargu na wykonanie całkiem nowej nawierzchni drogi oraz bezpiecznego chodnika biegnącego przez całą długość Jastrzębiec. Czy inwestycja w Jastrzębcach dopiero teraz jest priorytetem dla obecnego Burmistrza? Przecież gdyby była wcześniej, magistrat podpisał umowę partnerską, a zadanie zrealizowanoby kompleksowo, całkowicie i na lata. Zamiast tego mieszkańcy otrzymają zaledwie namiastkę w postaci części chodnika.

 
Przygotowaliśmy również wykres, na którym prezentujemy, w jaki sposób przebiegała współpraca finansowa ze wszystkimi Gminami Powiatu w kadencji 2019-2023 przy przebudowie dróg powiatowych. Całkowite wydatki majątkowe Powiatu wyniosły w tych latach ponad 68 mln zł, a na kwotę tę złożyły się wydatki własne, pozyskane wielomilionowe dofinansowania oraz wsparcie Gmin. Wykres jest wymowny, a powód, dla którego widać w nim tak znaczącą różnicę, postaraliśmy się naprawdę dokładnie Państwu wyjaśnić.

rfp - powiat średzki

REKLAMA


REKLAMA