POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Podpisanie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

Podpisanie umowy w gabinecie wójta fot.: Gmina Udanin

W dniu 25 stycznia 2024 r. Wójt Gminy Udanin Wojciech Płaziuk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bożeny Trawińskiej podpisał umowę z przedstawicielem firmy BENSA Krzysztof Żmudzki.

Ta dotyczy opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego zadania polegającego na budowie obiektu sportowego zgodnie z założeniami programu Olimpia.

Opracowanie wykona firma BENSA Krzysztof Żmudzki z Kielc za kwotę 13.530,00 zł. Hala sportowa powstanie na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Adama Mickiewicza w Udaninie. Na realizacje zadania Gmina Udanin otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu OLIMPIA – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Wartość inwestycji na podstawie złożonego wniosku: 4 mln zł.

Termin opracowania programu do 15.02.2024 r. natomiast budowa obiektu do listopada 2024 r.

Wizualizacja obiektu z zewnątrz (Fot. Gmina Udanin)

Wizualizacja obiektu wewnątrz (Fot. Gmina Udanin)

Gmina Udanin

REKLAMA


REKLAMA