POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

W przebudowie sięgacz ulicy Marszowickiej i ulica Dębowa

W przebudowie sięgacz ulicy Marszowickiej i ulica Dębowa fot.: mpr

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Trwa realizacja inwestycji polegającej na przebudowie sięgacza ulicy Marszowickiej i ulicy Dębowej. Przebudowa tych dróg ma na celu poprawienie stanu technicznego ich nawierzchni.

Eksploatacja dróg spowodowała znaczne ubytki w nawierzchni i nierówności. Projektowana przebudowa zahamuje dalszą destrukcję nawierzchni, podwyższy komfort jazdy, usprawni odprowadzenie wód opadowych i tym samym poprawi bezpieczeństwo ruchu zarówno kołowego jak i pieszego.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę jezdni poprzez wykonanie konstrukcji drogowej wraz z warstwą ścieralną z kostki betonowej, wykonaniu poboczy oraz budowę kanalizacji deszczowej.

 

echo

REKLAMA


REKLAMA