POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Trwa realizacja ważnej inwestycji drogowej dla dalszego rozwoju strefy przemysłowej

Powstaje obwodnica Krępic fot.: mpr

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

„Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice-Krępice w gminie Miękinia”. Pod taką nazwą trwa inwestycja, której głównym założeniem jest stworzenie obwodnicy Krępic.

Zadaniem obwodnicy Krępic będzie obsługa głównego systemu komunikacji drogowej poprawiającego funkcjonowanie i rozbudowę istniejącej strefy przemysłowej. Najistotniejszym z punktu widzenia mieszkańca efektem powstania obwodnicy jest wycofanie ruchu ciężarowego z terenów mieszkaniowych zachodniej części Krępic.

W ramach inwestycji powstanie ok. 600-metrowa droga łącząca drogę powiatową, nieopodal włączenia do krajowej 94, z ulicą Kwiatową. Na całym odcinku wykonana zostanie sieć sanitarna, wodociągowa (zapewniająca dostawy wody do obszarów aktywności gospodarczej w miejscowości Krępice na cele produkcyjne, socjalno-bytowe i ochrony przeciwpożarowej zewnętrznej), oświetlenie drogowe, kanał teletechniczny oraz miejscowo odwodnienie drogi. W ramach zadania wybudowany zostanie również rurociąg kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z dwiema tłoczniami umożliwiającymi zwiększenie przepustowości gminnego systemu odbioru i przesyłu ścieków pomiędzy terenami przeznaczonymi pod działalność przemysłowo usługową w obrębie Wróblowice-Krępice.

Budowa obwodnicy Krępic, czyli drogi, która przejmie obsługę komunikacyjną stale rozwijających się terenów przemysłowych, jest dla mnie bardzo istotna przede wszystkim z powodu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zajmujących zachodnią część Krępic. Nie bez znaczenia jest także powstający w ramach zadania rurociąg kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z dwiema tłoczniami. Jego celem jest poprawa funkcjonowania całego systemu odbioru i przesyłu ścieków – podsumowuje burmistrz Jan Marian Grzegorczyn.

echo

REKLAMA


REKLAMA