POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Gmina Miękinia przeznaczyła w ostatnich latach 90 mln złotych na remonty dróg

Gmina Miękinia nie zwalnia tempa fot.: mpr

Lata 2018-2023 to okres bardzo intensywnie prowadzonych inwestycji na terenie gminy. W tym czasie przeznaczono prawie 90 mln złotych na infrastrukturę drogową.

Udało się wybudować i zmodernizować blisko 51 km dróg, 10,7 km chodników i ponad 5 km ścieżek rowerowych. W większości były to drogi gminne. Gmina Miękinia miała również znaczący udział w modernizacji dróg powiatowych finansując, najczęściej w całości, wkład własny Powiatu w przypadku inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Oznacza to, że bez udziału Gminy Miękinia te drogi prawdopodobnie nie zostałby wyremontowane czy przebudowane. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo mieszkańców. Ten pogląd wielokrotnie podzielała Rada Miejska w Miękini wyrażając zgodę na udzielenie wsparcia finansowego dla Powiatu Średzkiego.
Dzięki tym decyzjom możliwe były remonty i przebudowy dróg powiatowych relacji:
  • Księginice – Lenartowice – Prężyce - Gosławice,
  • Księginice – Warzyna,
  • Wilkostów – Czerna,
  • Brzezinka Średzka – Brzezina,
  • budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mrozowie
  • budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Lenartowice – Prężyce.
Na przestrzeni ostatnich lat Gmina Miękinia sukcesywnie przejmowała również drogi powiatowe, od lat czekające na remont, jak chociażby droga Lutynia – Gałów. W 2020 roku była jeszcze drogą powiatową z licznymi dziurami, pęknięciami. Podjęta wówczas decyzja o jej przejęciu przez Gminę była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy latami czekali na odwlekaną inwestycję powiatową. Losy przebudowy tej drogi potoczyły się bardzo szybko. 30 sierpnia 2021 r.
 
 
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie I etapu przebudowy, obejmujący odcinek od Lutyni do Zakrzyc, do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Budowa ruszyła w 2022 r., a w 2023 r. drogę oddano do użytku. Przebudowy doczeka się również II etap od Zakrzyc do Gałowa. Już w pierwszej połowie marca br. podpiszemy umowę z wykonawcą II etapu, na realizację którego udało nam się również pozyskać środki z Budżetu Państwa. Całkowita wartość tej inwestycji przekracza 14 mln. zł.
W najbliższych latach Gmina nie zamierza zwalniać tempa, w przygotowaniu są już kolejne inwestycje drogowe.

mpr

REKLAMA


REKLAMA