POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Łączy Nas Gmina Środa Śląska

Arkadiusz Gruszczyński kandydat na burmistrza Środy Śląskiej fot.: KWW Arkadiusza Gruszczyńskiego

   

Szanowni Mieszkańcy,

już niedługo wybory samorządowe, które stanowią niepowtarzalną okazję do wyrażenia naszych wspólnych wartości i inspiracji. Zdecydujemy o kierunku rozwoju naszej Gminy na najbliższe 5 lat. Jest nam niezmiernie miło, że grupa niezależnych, bezpartyjnych osób, których łączy chęć współpracy dla dobra naszej gminy, postanowiła wystartować razem w tych wyborach.

ŁĄCZY NAS troska o dobro wspólne, bez względu na polityczne podziały czy przynależność do organizacji. ŁĄCZY NAS chęć stworzenia otwartego, transparentnego oraz skutecznego samorządu, który będzie służył wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Przedstawiamy Wam nasz program wyborczy, który powstał przy Waszej współpracy i w odpowiedzi na wiele rozmów przeprowadzonych z Wami.

ŁĄCZY NAS ZDROWIE ŚREDZIAN

Deklarujemy współpracę z Powiatem przy poszerzeniu zakresu usług i poprawy działalności Średzkiego Centrum Zdrowia. Naszym celem jest również zakup i utrzymanie dodatkowej karetki pogotowia z załogą. Chcemy zatroszczyć się także o zdrowie poprzez realizowanie programów profilaktycznych dla mieszkańców finansowanych ze środków Gminy. Zamierzamy zakupić AED do każdej miejscowości.

ŁĄCZY NAS ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

Zależy nam na odkorkowaniu miasta, dlatego zbudujemy właściwą północną obwodnicę Środy Śląskiej. Zainwestujemy w dalszy rozwój Średzkiej Komunikacji Publicznej poprzez zakup kolejnego taboru niskoemisyjnego oraz poszerzenie oferty o kursy do Wrocławia, przewozy szkolne oraz kursy weekendowe. Parking na rynku będzie bezpłatny. Rozbudujemy darmowe miejskie parkingi m.in. przy ul. T. Kościuszki i ul. Górnej. Będziemy kontynuować budowę oraz modernizację nawierzchni dróg gminnych. Ważnym elementem będzie także modernizacja dróg powiatowych w partnerstwie z Powiatem: Środa Śląska-Jastrzębce, Szczepanów-Zakrzów-Rzeczyca, Szczepanów-Kobylniki, Ciechów-Wrocisławice, w Przedmościu do byłego PGR. Kolejnym elementem poprawy przejazdu przez miasto będzie budowa ronda na skrzyżowaniu Legnicka-Malczycka. Będziemy przejmować drogi osiedlowe, których dzisiaj Gmina przejmować nie chce. W partnerstwie z GDDKiA zamontujemy ekrany akustyczne przy DK94.

ŁĄCZY NAS BEZPIECZNA GMINA

Na samym początku działań przedstawiliśmy jeden z naszych flagowych pomysłów - likwidacja straży miejskiej. Działanie to przyczyni się do znacznych oszczędności, dzięki czemu rozszerzymy ścisłą współpracę z policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego. Wiemy, że w tym zakresie jest wiele do zrobienia, a bezpieczeństwo każdego mieszkańca jest dla nas wartością nadrzędną. Zintensyfikujemy patrole policji, rozbudujemy sieć gminnego monitoringu oraz utworzymy centrum całodobowego nadzoru. Przy współpracy z OSP zakupimy także ciężki wóz bojowy oraz wybudujemy remizę w Bukówku i dokonamy termomodernizacji remizy w Brodnie. Mówiąc o mieszkańcach nie możemy pominąć postulatu rozbudowy oświetlenia ulicznego, wymiany istniejących opraw na energooszczędne, systemu inteligentnego oświetlania przejść dla pieszych. W naszych rozmowach często słyszeliśmy o jednym postulacie: zróbcie coś ze ścieżką rowerową do PKP. Oddzielimy ścieżkę od drogi barierkami oraz oświetlimy ścieżkę rowerowej do stacji PKP oraz przystanek autobusowy przy stacji PKP. Zapewnimy także komfortowy parking dla korzystających z kolei oraz stworzymy parking dla samochodów ciężarowych na strefie ekonomicznej w partnerstwie z LSSE. 6 lat trwało projektowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu do Ciechowa i nic z tego nie wyszło. Chcemy powrócić do tego projektu w partnerstwie z GDDKiA.

ŁĄCZY NAS EDUKACJA

Na przełomie marca i kwietnia zostanie otwarta nowa Szkoła Podstawową nr 1 w naszym mieście, kolejnym krokiem, który chcemy wykonać będzie budowa sali gimnastycznej oraz łącznika do basenu. W rozmowach z mieszkańcami usłyszeliśmy o problemach rodziców podczas rekrutacji do żłobków i przedszkoli, dlatego zbudujemy nowy zespół żłobkowo-przedszkolny w Rakoszycach, rozbudujemy żłobek publiczny w Środzie Śląskiej oraz zespół żłobkowo-przedszkolny w Szczepanowie. W naszych planach znajdziecie również zagospodarowanie budynku byłego gimnazjum w Środzie Śląskiej przy ulicy Kościuszki na publiczne przedszkole. Nie zapominamy o innych obiektach edukacyjnych, czas na termomodernizację szkoły w Ciechowie, Szczepanowie i Rakoszycach. Ważnym elementem będzie także wprowadzenie w szkołach opieki stomatologicznej i psychologicznej oraz nieodpłatnej nauki języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych.

ŁĄCZY NAS SPORT I REKREACJA

Gmina Środa Śląska musi rozwijać się w sposób zrównoważony. Wybudujemy zatem nowe świetlice wiejskie w Szczepanowie, Chwalimierzu, Gozdawie, Juszczynie i Słupie. Zmodernizujemy stadion miejski oraz oświetlimy bieżnię, będziemy również modernizować obiekty sportowe na terenach wiejskich oraz inwestować w nawodnienia i oświetlenia boisk. Szkoła w Ciechowie jako jedyna nie posiada boiska orlik, dlatego wybudujemy takie boisko. W porozumieniu z sołtysami będziemy budować boiska wielofunkcyjne w miejscowościach wiejskich. W szkołach utworzymy klasy usportowione. Zadbamy również o zrównoważony podział środków dla organizacji pozarządowych oparty na jasnych i klarownych kryteriach

ŁĄCZY NAS ZIELONE I CZYSTE MIASTO

Zieleń kojarzy nam się ze spokojem i zdrowiem. Chcemy, by taka była nasza gmina. W tym celu zrewitalizujemy parki miejskie, posadzimy 1000 drzew w latach 2024-2029 oraz przeprowadzimy zieloną rewitalizację średzkiego rynku. Aby oddychało się pełną piersią zapewnimy gminne, całoroczne dotacje na wymianę „kopciuchów”, zwiększymy środki dla rodzinnych ogródków działkowych oraz postawimy miejskie ławki nowej generacji. Odnowimy i wyeksponujemy mury obronne, które są przecież wizytówką naszego miasta. Nie zapominamy o rewitalizacji budynków mieszkalnych oraz podwórek.

ŁĄCZY NAS MŁODY ŚREDZIANIN I ŚREDZKI SENIOR

W programie nie mogliśmy również zapomnieć o najmłodszych i seniorach. Dla pierwszej grupy wybudujemy nowe i zmodernizujemy istniejące place zabaw, by każdy znalazł dla siebie ulubioną aktywność. Zorganizujemy również lekcje obywatelskie i Średzki Weekend Młodzieży oraz utworzymy fundusz przeznaczony dla Samorządów Uczniowskich. Dla Seniorów przygotowaliśmy innowacyjny projekt „Mobilny Urzędnik”, który pozwoli osobom po 65 r.ż. załatwić urzędowe sprawy bez konieczności wychodzenia z domu. Dla osób chcących rozwinąć skrzydła na emeryturze zapewnimy zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz stworzymy Senioralną Radę Miejską. Przykładem Średzkiej Karty Mieszkańca wprowadzimy Średzką Kartę Seniora, dzięki której Seniorzy będą mogli robić zakupy w średzkich sklepach znacznie taniej.

ŁĄCZY NAS NOWOCZESNA GOSPODARKA KOMUNALNA

Aby gmina była nowoczesna niezbędny jest rozwój. W tym celu rozbudujemy sieć wodno-kanalizacyjną w mieście i gminie, jednocześnie przywrócimy inwestycje wspólne Średzkiej Wody z mieszkańcami w partnerstwie 50/50. Rozbudujemy i zmodernizujemy oczyszczalnię ścieków oraz utworzymy gminny PSZOK z zagospodarowaniem odpadów zielonych. Chcemy, by gmina była samowystarczalna, nie tylko energetycznie ale również organizacyjnie. W tym celu przejmiemy działania zimowego utrzymania dróg oraz zajmiemy się utrzymaniem terenów zielonych na terenach miejskich w zakresie m.in. koszenia boisk sportowych.

ŁĄCZY NAS WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ

Przywrócimy budżet obywatelski oraz stworzymy fundusz sołecki z prawdziwego zdarzenia, służący mieszkańcom. Zapewniamy także o współpracy z organizacjami pozarządowymi dla dobra wszystkich mieszkańców gminy.

ŁĄCZY NAS ROZWÓJ

Zobowiązujemy się efektywnie pozyskiwać środki zewnętrzne w celu oddłużenia gminy. Zoptymalizujemy koszty funkcjonowania spółek gminnych przy jednoczesnych, optymalnie jak najniższych podatkach i opłatach lokalnych. Jesteśmy zdania, że Burmistrz i urząd funkcjonują dla mieszkańców, zrezygnujemy więc ze sztywnego kalendarza dostępności oraz otworzymy Urząd, czyniąc go miejscem przyjaznym mieszkańcom. Stworzymy także e-Urząd oraz mobilną aplikację mŚrodaŚląska, dzięki którym kontakt z urzędem będzie możliwy bez wychodzenia z domu. Aplikacja posłuży również do sprawdzenia rozkładu jazdy ŚKP, seansów kinowych, pozwoli zgłosić m.in. awarię oświetlenia lub uszkodzenie chodnika.

Kochani mieszkańcy, to dzięki Wam stworzyliśmy program obejmujący obszary, które są ważne dla Nas – mieszkańców Gminy Środa Śląska, dziękujemy Wam za to serdecznie! Bo przecież ŁĄCZY NAS GMINA ŚRODA ŚLĄSKA!

Sfinansowano z KWW Arkadiusza Gruszczńskiego

REKLAMA


REKLAMA