POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Czy opłaca się wziąć kredyt studencki?

Zdjęcie ilustracyjne fot.: mpr

Kredyt studencki to specjalny rodzaj pożyczki oferowany studentom, aby pomóc im w pokryciu kosztów związanych ze studiowaniem.

W Polsce, kredyty studenckie są wspierane przez państwo, co oznacza, że oferują niższe oprocentowanie i korzystniejsze warunki spłaty w porównaniu do tradycyjnych pożyczek bankowych. Celem kredytu studenckiego jest umożliwienie jak największej liczbie osób kontynuowanie edukacji na poziomie wyższym, niezależnie od ich sytuacji materialnej.

Kredyt może pokrywać różne wydatki, od czesnego, przez koszty zakwaterowania, po codzienne płatności. Dzięki temu studenci mogą skupić się na nauce bez konieczności podejmowania dodatkowej pracy, która mogłaby negatywnie wpłynąć na ich wyniki w nauce.

Artykuł powstał we współpracy z portalem kredytowysklep.pl

Kryteria kwalifikacyjne do uzyskania kredytu studenckiego

Aby ubiegać się o kredyt studencki w Polsce, student musi spełniać określone kryteria. Najważniejsze z nich to status studenta uczelni wyższej i wiek do 25 roku życia. Niektóre banki mogą również wymagać określonego średniego dochodu na członka rodziny aplikanta, co ma na celu zabezpieczenie spłaty kredytu.

Dodatkowo, kredytobiorca musi posiadać poręczycieli, zazwyczaj są to rodzice lub opiekunowie prawni, którzy gwarantują spłatę kredytu w przypadku, gdy student nie będzie w stanie tego zrobić. Te kryteria mają na celu minimalizację ryzyka dla banku oraz zapewnienie, że kredyt zostanie udzielony osobom, które będą w stanie go spłacić.

Porównanie kosztów: kredyt studencki vs inne formy finansowania studiów

Wybierając kredyt studencki, warto rozważyć inne dostępne formy wsparcia finansowego. Do najpopularniejszych należą stypendia, które są bezzwrotne, a ich przyznanie często zależy od wyników w nauce lub sytuacji materialnej studenta. Kredyt studencki, w przeciwieństwie do stypendiów, wymaga zwrotu, ale jest dostępny dla szerszej grupy studentów.

Porównując koszty, kredyt studencki w Polsce charakteryzuje się relatywnie niskim oprocentowaniem, często subsydiowanym przez państwo. Oprocentowanie to jest znacznie niższe niż w przypadku standardowych kredytów konsumenckich. Pomimo konieczności spłaty kredytu, może on być atrakcyjną opcją dla osób, które nie kwalifikują się do otrzymania stypendiów lub potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego.

Jakie są oprocentowanie i warunki spłaty kredytu studenckiego?

Oprocentowanie kredytu studenckiego w Polsce jest zdecydowanie niższe niż w przypadku innych kredytów. W 2023 roku oprocentowanie wynosiło zazwyczaj około 0-3% rocznie, co jest wynikiem dopłat z budżetu państwa. Taka pomoc jest znaczącym wsparciem dla studentów, umożliwiając im spłatę kredytu na bardziej przystępnych warunkach.

Warunki spłaty kredytu są elastyczne; spłata rozpoczyna się zazwyczaj dwa lata po zakończeniu edukacji, co daje absolwentom czas na znalezienie zatrudnienia. Okres spłaty może rozciągać się nawet do 10 lat, co sprawia, że miesięczne raty są stosunkowo niskie i nie obciążają znacznie budżetu młodych ludzi rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Korzyści z wzięcia kredytu studenckiego

Wzięcie kredytu studenckiego przynosi ze sobą szereg korzyści. Pierwszą z nich jest możliwość pełnego skupienia się na nauce, bez konieczności podejmowania pracy zarobkowej, która mogłaby odciągnąć uwagę od studiów. Ponadto, kredyt studencki umożliwia dostęp do lepszej edukacji i pokrycie kosztów studiowania na prestiżowych uniwersytetach, co w przyszłości może przełożyć się na lepsze perspektywy zawodowe.

Kredyt studencki może być również pierwszym krokiem do zbudowania pozytywnej historii kredytowej, co będzie korzystne w przyszłości, gdy absolwent zdecyduje się na inne zobowiązania finansowe, takie jak kredyt hipoteczny. Odpowiedzialna spłata kredytu studenckiego pokazuje potencjalnym kredytodawcom, że jesteśmy wiarygodnym i odpowiedzialnym kredytobiorcą.

Potencjalne ryzyka i pułapki kredytów studenckich

Decydując się na kredyt studencki, należy być świadomym potencjalnych ryzyk. Największym z nich jest obciążenie długiem na wiele lat, co może być szczególnie trudne do zarządzania na początku kariery zawodowej. Ponadto, w przypadku trudności ze znalezieniem pracy lub pracy o niskim wynagrodzeniu, spłata kredytu może stać się znacznym obciążeniem finansowym.

Istnieje również ryzyko, że student nie ukończy studiów, a zobowiązanie kredytowe pozostanie. W takiej sytuacji kredytobiorca musi nadal spłacać dług, nie mając korzyści w postaci wyższego wykształcenia, które mogłoby zapewnić mu lepsze możliwości zarobkowania. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przemyśleć decyzję o zaciągnięciu kredytu studenckiego, oceniając swoje możliwości finansowe i perspektywy zawodowe po studiach.

artykuł sponsorowany

REKLAMA