POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Przedawnienie długu – kilka faktów

Przedawnienie długu – kilka faktów fot.: mpr

  

Czy może nastąpić przedawnienie długu? Co to właściwie jest? Jakie konsekwencje ma taka sytuacja? To tylko kilka pytań, które często zadają sobie osoby z nieuregulowanymi zobowiązaniami. Ty też chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Poznaj kilka kluczowych faktów.

 

Przedawnienie długu – co to jest?

Czym jest przedawnienie długu? To sytuacja, w której osoba zadłużona – po upływie określonego czasu – może uchylić się od spłaty zobowiązania, a wierzyciel nie może skierować sprawy do sądu czy komornika. Ta instytucja została uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego, a przedawnienie może
nastąpić wyłącznie w ściśle określonych warunkach i wcale nie kończy sprawy zadłużenia…

 

Kiedy dochodzi do przedawnienia długu?

Zgodnie z polskimi przepisami przedawnienie długu może nastąpić po upływie określonego czasu. Jest to odpowiednio, przykładowo:

 • 6 lat – to podstawowy okres biegu przedawnienia dla wszelkich roszczeń majątkowych i taki
  czas obowiązuje w zdecydowanej większości przypadków;
 • 3 lata – m.in. dla świadczeń okresowych i roszczeń związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej;
 • 1 rok – w przypadku opłaty za nieposiadanie biletu na przejazd komunikacją publiczną.

Warto podkreślić, że jeśli termin przedawnienia wynosi 2 lata lub więcej, jego koniec przypada na ostatni dzień danego roku kalendarzowego. Uwaga! Aby doszło przedawnienia, musi być spełnionych więcej przesłanek niż tylko upływ
odpowiedniej ilości czasu. W okresie od powstania długu nie może nastąpić żadna czynność, która przerwałaby bieg tej instytucji. Jeżeli w tym czasie dojdzie np. do:

 • złożenia przez wierzyciela pozwu do sądu;
 • przedstawienia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności albo o wszczęcie egzekucji komorniczej;
 • rozpoczęcia mediacji w celu polubownej spłaty zobowiązania;
 • zawarcia ugody między dłużnikiem a wierzycielem;
 • rozpoczęcia spłaty zobowiązania przez dłużnika,

termin przedawnienia „zeruje się” i biegnie od nowa. Dlatego w praktyce w większości przypadków trudno jest doprowadzić do sytuacji, w których można podnieść taki zarzut. Wierzyciele nie rezygnują z ubiegania się o należne im środki.

 

Czy przedawniony dług znika?

Załóżmy na chwilę, że bieg przedawnienia przebiegnie bez przerwania go przez żadną ze stron i można będzie skorzystać z tej instytucji. Co to jednak oznacza dla osoby zadłużonej? Wbrew pozorom przedawnienie nie jest jednoznaczne ze „skasowaniem” długu. Niezapłacona należność nadal „wisi na koncie” dłużnika.
Oznacza to, że wierzyciel może:

 • naliczać odsetki ustawowe od opóźnienia w zapłacie;
 • sprzedać dług;
 • prowadzić windykację na drodze polubownej;
 • zgłosić zobowiązanie do bazy BIG (jeśli jego wartość wynosi co najmniej 200 zł w przypadku osób prywatnych i 500 zł dla firm, a dłużnik został poinformowany o zgłoszeniu z min. 30- dniowym wyprzedzeniem).

Dlatego nieuregulowana kwota będzie nadal powodować problemy – np. z zaciągnięciem nowego kredytu czy podpisaniem umowy z operatorem sieci komórkowej.

 

Przerwanie biegu przedawnienia – co dalej?

W przypadku większości długów nie można liczyć na to, że bieg przedawnienia upłynie bez zakłóceń. Dlatego nie warto czekać na przedawnienie. Lepiej spróbować porozumieć się w sprawie spłaty zobowiązania i uwolnić się od zaległości. Jak można to zrobić? Przykładowo, jeżeli jesteś klientem Ultimo, możesz zawrzeć ugodę i rozłożyć dług na niewielkie raty. Takie, które spłacisz, nie narażając domowego budżetu na zbyt duży uszczerbek. Ich wysokość czy termin płatności uzgodnisz indywidualnie i samodzielnie, np. przez portal obsługi zadłużenia klienta online. Wystarczy się zalogować, wybrać najkorzystniejsze dla siebie opcje i zacząć żyć bez obaw o problemy z długami, także tymi przedawnionymi.

materiał sponsorowany

REKLAMA