POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Akcja sprzątania Ziemi w gminie Miękinia

Sprzątanie świata w gminie Miękinia fot.: mpr

W kwietniu w kilku sołectwach, pod patronatem Burmistrza Miękini, przeprowadzona została akcja sprzątania miejscowości, do której z inicjatywy sołtysów i rad sołeckich włączyli się mali i duzi mieszkańcy gminy.

Akcja odbyła się w miejscowościach Brzezina, Gałów, Krępice, Lutynia, Mrozów, Radakowice i Wilkszyn.  Uporządkowane zostały miejsca użyteczności publicznej, ciągi komunikacyjne, centra miejscowości, itp.  W rezultacie zebrano 7860 kg odpadów, a akcja miała na celu propagowanie ekologicznych zachowań, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.
Mamy nadzieję, że masowy udział mieszkańców w sprzątaniu będzie mocnym sygnałem dla innych, że nie akceptujemy pozostawiania śmieci w parkach, lasach, w rowach czy innych terenach do tego nieprzeznaczonych.
 
Gorące podziękowania składamy wszystkim, którzy włączyli się w akcję sprzątania Ziemi, a w szczególności:
- Zakładowi Usług Komunalnych w Miękini za pomoc w organizacji zagospodarowania zebranych odpadów;
- Sołtysom, Radom Sołeckim oraz Panu Kamilowi Osak za koordynowanie akcji w poszczególnych miejscowościach.
 
Zachęcamy Państwa do udziału w kolejnych planowanych podobnych wydarzeniach:
- 10 maja br. w sołectwie Miękinia
- 18 maja br. w sołectwie Prężyce.

mpr

REKLAMA