POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Defibrylatory dla DK, BP i LCAW

Zdjęcie ilustracyjne fot.: freeepik.com

Średzki magistrat przekazał 4 kolejne defibrylatory na wyposażenie gminnych placówek.

Zakupione przez Gminę defibrylatory trafiły do Lokalnego Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczepanowie, do Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej oraz do świetlicy wiejskiej w Ciechowie.

 
Zakup defibrylatorów jest inwestycją w zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki temu, szkoły i gminne jednostki będą mogły reagować w nagłych sytuacjach zdrowotnych dot. pracy serca.
 
Łączny koszt zakupionych przez Gminę 4 defibrylatorów dla DK, BP i LCAW to 19,6 tys. zł. Zakup został sfinansowany ze środków celowych Wydziału ORG.

Miasto i Gmina Środa Śląska

REKLAMA