POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

“Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” będzie kontynuowany w powiatowych placówkach!

“Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” fot.: mpr

W tegorocznej edycji naboru Powiat Średzki otrzymał na realizację zadania 16 tys. złotych.

Udzielona dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Wkład własny Powiatu wyniesie 4 tys. złotych.

mpr

REKLAMA