POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

9 wniosków z dofinansowaniem „Kreatywni w Gminie Malczyce” 2024

9 wniosków z dofinansowaniem „Kreatywni w Gminie Malczyce” 2024 fot.: Gmina Malczyce

W ramach konkursu wpłynęło 9 wniosków, które ocenione zostały formalnie i merytorycznie.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 9 projektów:

L.p. Wnioskodawca Nazwa zadania Ocena formalna pozytywna [tak/nie] Ocena merytoryczna [liczba punktów] Kwota wnioskowanego dofinansowania
1. Ludowy Zespół Sportowy Odra Malczyce Siatka na piłkochwyty TAK 48,67 5.000,00
2. Rada Rodziców Przedszkola w Malczycach Magia zmysłów – ścieżka sensoryczna w przedszkolnym ogrodzie TAK 55,67 3.500,00
3. Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic Pociąg do historii czyli 180 lat kolei w Malczycach TAK 54,30 5 000,00
4. Malczyckie Stowarzyszenie Wędkarskie ,,Cyprinus” Czysta ,,Cegielnia” w Rusku TAK 42 5 000,00
5. PZW koło nr 12 w Malczycach Zakup środka likwidującego gromadzące się glony na akwenie Wilczków TAK 45,33 4 000,00
6. Stowarzyszenie Rodziców TEAM Skwerki Małe dwa TAK 53,33 5.000,00
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Rusku Remont Strażnicy TAK 44 5 000,00
8. Sołtys Miejscowości Rusko Zakup stołów, pielęgnacja terenu zielonego TAK 49 5 000,00
9. Mieszkańcy wsi Mazurowice Doposażenie siłowni w świetlicy w Mazurowicach TAK 47,67 3 000,00
Razem 40.500,00

echo

REKLAMA


REKLAMA