POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Udanin Wojciecha Płaziuka

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Udanin Wojciecha Płaziuka fot.: Gmina Udanin

18 czerwca br. odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy Udanin – sesja absolutoryjna.

Najistotniejszym punktem obrad było podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Udanin jako wyraz pozytywnej oceny realizacji budżetu gminy za rok 2023.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Udanin. Absolutorium jest wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez wójta, a tym samym potwierdzeniem prawidłowości finansowego działania samorządu.

Radni w wyniku głosowania udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Podczas sesji, Wójt Gminy Udanin Wojciech Płaziuk podziękował poprzednim i obecnym radnym, sołtysom, radom sołeckim, kierownikom oraz pracownikom urzędu i podległych jednostek gminy za realizację budżetu w 2023 roku. Szczególne podziękowania Wójt skierował w stronę Pani Skarbnik Bożeny Trawińskiej oraz Pana Sekretarza Andrzeja Bielskiego. Wójt nie zapomniał także o swoich bliskich, szczególnie żonie i córkach.

Gratulujemy udzielonego absolutorium!

Gmina Udanin

REKLAMA