POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Gmina dopłaci do odbioru odpadów ponad 2,4 mln złotych

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej fot.: Echo Średzkie

6 czerwca 2024 r. podczas V Sesji Rady Miejskiej Radni podjęli uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2024 roku pomimo znacznego wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych stawka dla mieszkańców nie ulegnie zmianie.

 
Rada Miejska w Środzie Śląskiej wyraziła wolę aby Gmina Środa Śląska z własnych środków dopłaciła do systemu odbioru odpadów komunalnych. Kwota jaką Gmina zabezpieczyła na ten cel do końca 2024 roku to ponad 2,4 mln zł.
 
Powodem dopłaty jest radykalne podnoszenie cen przez firmy, które zajmują się odbieraniem odpadów. To efekt wzrostu kosztów odbioru, transportu i składowania odpadów, na który złożyły się m.in. podwyżki cen paliw i energii, a także sytuacja na rynku surowców wtórnych.

Miasto i Gmina Środa Śląska

REKLAMA