POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Budowa obwodnicy Krępic

Budowa obwodnicy Krępic fot.: Gmina Miękinia

Trwają prace budowlane w ramach inwestycji "Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice-Krępice w gminie Miękinia", dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmuje budowę obwodnicy Krępic. Na całym jej odcinku budowane są sieci sanitarna i wodociągowa, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny oraz miejscowe odwodnienie. Budowany jest również rurociąg kanalizacji sanitarnej umożliwiający zwiększenie przepustowości gminnego systemu odbioru i przesyłu ścieków.

Gmina Miękinia

REKLAMA