POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Czerwcowa sesja Rady Gminy Kostomłoty. Udzielono absolutorium wójtowi i przyjęto szereg uchwał

Czerwcowa sesja Rady Gminy Kostomłoty fot.: Gmina Kostomłoty

Na ostatniej czerwcowej sesji Rady Gminy Kostomłoty radni podjęli uchwały w sprawie:

  • udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kostomłoty,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2023 r.,
  • udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kostomłoty za 2023 r.
  • zmiany uchwały Rady Gminy Kostomłoty nr II/22/24 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu,
  • wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej SPZOZ - Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach i  powołania Rady Społecznej SPZOZ - Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach (przewodniczący - Edward Kulig,  przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego – Mariusz Żałobniak, członkowie: Agnieszka Andrasiewicz, Grzegorz Żerelik, Marek Żądło),
  • zmiany regulaminu udzielania stypendium naukowego oraz nagrody Wójta

Gminy Kostomłoty dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Kostomłoty.
Ponadto zatwierdzono Raport z wykonania  Gminnego Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Gmina Kostomłoty

REKLAMA