POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Ogłoszono skład nowej kadencji Rady Seniorów Gminy Kostomłoty

Ogłoszono skład nowej kadencji Rady Seniorów Gminy Kostomłoty fot.: echosredzkie.pl

Edward Kulig, wójt gminy Kostomłoty  zarządzeniem nr 39/24 z dnia 5 lipca 2024 roku ogłosił skład osobowy Rady Seniorów Gminy Kostomłoty w kadencji 2024-2027.

W skład rady weszli:

1. ANDREJEWICZ Beata
2. GAŁĄZKA Józefa
3. GAŁKA Krystyna
4. GINTER Stanisława
5. GÓRKA Zofia
6. HOROWSKI Marek
7. KROCZAK Roman
8. MEDYŃSKA Maria
9. PARTYKA Lucyna
10. RACZEK Kazimierz
11. STADNIK Janina
12. TATAREK Jadwiga.

W wyniku ogłoszonego pierwszego naboru do Urzędu Gminy Kostomłoty wpłynęło 12 zgłoszeń kandydatów, natomiast w wyniku ogłoszonego dodatkowego naboru nie wpłynęło żadne zgłoszenie. Zgłoszenie jednego kandydata wpłynęło po terminie i zgodnie z przepisami nie podlegało rozpatrzeniu. Wszyscy zgłoszeni kandydaci to przedstawiciele osób starszych, którzy otrzymali poparcie co najmniej 15 osób starszych.

Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Wójt Gminy ogłosił skład Rady w mniejszej niż 15 liczbie członków. Kadencja Rady Seniorów trwa 3 lata, a czas trwania kadencji liczony jest od pierwszego posiedzenia.

Wójt zwołał pierwsze posiedzenie Rady Seniorów na dzień 18 lipca 2024r., godz. 14.00 w sali sesyjnej GOK w Kostomłotach, na którym nastąpi uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze, wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Seniorów.

Gmina Kostomłoty

REKLAMA