POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Rok Rady Powiatu Średzkiego

Sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej - listopad 2011 fot.: Mariusz Kaczorowski

Zgodnie z zapowiedzią publikujemy zestawienie najważniejszych inwestycji i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym roku kadencji obecnej Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

INWESTYCJE DROGOWE:

- projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606 D w gminie Miękinia na odcinku od granicy Wrocławia do granicy gminy Kostomłoty” (odcinek Lutynia – Łowęcice).
Wartość zadania: 5 072 tys. zł, dofinansowanie: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,partner: Gmina Miękinia.
- projekt „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku Zabłoto - Kostomłoty oraz drogi powiatowej nr 2079 D na odcinku Kostomłoty – autostrada A4”.
Wartość zadania: 3,5 mln zł, finansowanie: budżet powiatu.
 
INWESTYCJE i REMONTY:

- kontynuacja projektu „Modernizacja (przebudowa) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej” - wymiana pokrycia dachowego, okien i drzwi, remont elewacji, modernizacja instalacji c.o., przebudowa i wyposażenie zaplecza socjalnego.
Całkowita wartość zadania: 1 477 tys. zł., wartość zrealizowanych działań: 1 394 tys. zł, dofinansowanie: RPO WD na lata 2007-2013
- kontynuacja projektu „Informatyzacja jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego i e-usługi dla obywateli” - zakup portalu internetowego, wymiana sieci, zakup urządzeń i oprogramowania, szkolenia.
Całkowita wartość zadania: 788 tys. zł, wartość zrealizowanych działań: 395 tys. zł, dofinansowanie: RPO WD na lata 2007-201
- remont elewacji budynku PZSP nr 1.
Wartość zadania: 613 tys. zł, dofinansowanie: budżet państwa.
- termomodernizacja dachu w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej.
Wartość zadania: 171 tys. zł, dofinansowanie: DUW Wydział Polityki Społecznej.
- remonty pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Edukacji.
Wartość zadania: 122 tys. zł., finansowanie: budżet powiatu.
- remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. naprawy dróg, remonty patcherem, konserwacja rowu w Pichorowicach, zakup emulsji asfaltowej, zakup znaków i tablic drogowych,
Wartość zadań: 1 20 tys. zł, finansowanie: budżet powiatu.
 
ZADANIA OŚWIATOWE:

- stypendia Starosty Średzkiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W 2011 r. otrzymało je 16 uczennic.
Wartość zadania: 16 tys. zł, finansowanie: budżet powiatu.
- projekt „Każdy z nas jest inny” wyrównujący szanse edukacyjne uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
Wartość zdania: 30 tys. zł, finansowanie: EFS.
- kontynuacja projektu „Bilet do przyszłości” przygotowującego uczniów liceum do matury.
Wartość projektu: 1 206 tys. zł, wartość zrealizowanych działań: 610 tys. zł., dofinansowanie: EFS
- kontynuacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” adresowanego do uczniów szkół zawodowych i techników branży turystycznej, mechanicznej i informatycznej.
 
ZADANIA O CHARKTRZE SPOŁECZNYM:

- projekt „Szczęśliwi, bo razem” (edycja 2010 i 2011) przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Wartość zadania w obu edycjach: 459 tys. zł, dofinansowanie: EFS.
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ŚDS w Środzie Śląskiej i Piersnie. Wartość zadania: 350 tys. zł, finansowanie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
- program wsparcia dla Rodzin Zastępczych i Placówek Rodzinnych.
Wartość zadania: 64 tys. zł, finansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, fundacje,
- dotacja dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na remonty i doposażenie.
Wartość zadania: 52 tys. zł, dofinansowanie: budżet państwa.
- dotacje dla ŚDS na doposażenie placówki.
Wartość zadania: 43 tys. zł, finansowanie: budżetu państwa i DUW Wydział Polityki Społecznej.
 
ZADANIA NA RYNKU PRACY:

- projekt na dofinansowanie zatrudnienia doradcy zawodowego „Sprawny urząd II” służący wzmocnieniu i rozwojowi kadry PUP-u
Wartość zadania: 62 tys. zł, dofinansowanie: EFS,
- organizacja Centrum Aktywizacji Zawodowej – komórki kompleksowo wspierającej osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz pracodawców.
Wartość zadania: 338 tys. zł, dofinansowanie: MPiPS.
- organizacja Powiatowych Targów Pracy obejmujących prezentacje oferty pracy, doradztwo oraz konsultacje. W dwóch ostatnich edycjach (maj i wrzesień 20011) zaprezentowała się blisko 40 instytucji.
- intensyfikacja bezkosztowych działań PUP-u obejmujących działania Klubu Pracy (szkolenia, zajęcia aktywizujące, pomoc merytoryczna) oraz poradnictwo zawodowe (ponad 1,5 tys. porad).

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA