POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Informacja Wójta Gminy Malczyce

Powiat Średzki

Informacja Wójta Gminy Malczyce

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Malczyce
CZAS TRWANIA: 2024-06-21 do 2024-07-12

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

Wójt Gminy Malczyce
podaje do publicznej wiadomości informację

o wywieszeniu na okres 21 dni, w terminie od 21 czerwca 2024 r. do 12 lipca 2024 r. wykazu
dotyczącego nieruchomości stanowiących własność Gminy Malczyce przeznaczonych do oddania
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz o opublikowaniu w/w informacji na stronie internetowej

www.bip.malczyce.wroc.pl w zakładce „sprzedaż, dzierżawa, najem”

Wójt Gminy Malczyce
Piotr Frankowski

Gmina Malczyce

REKLAMA


REKLAMA