POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Uchwała energetyczna z poważnymi błędami. RIO bezlitosne dla UM w Środzie Śląskiej

Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska fot.: echosredzkie.pl

Nabór do Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji zakończył się 4 maja. Został jednak anulowany, gdyż RIO stwierdziła nieważność uchwały określającej jego zasady.

Wróćmy do 31 marca. W środowe popołudnie w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej odbyła się sesja rady miejskiej, której jednym z elementów było podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie z budżetu gminy wymiany źródeł ciepła. Blisko godzinna dyskusja miała wyjaśnić kwestie sporne dokumentu.

Jako pierwszy głos zabrał Jaromir Stawirej, p.o. kierownika Wydziału Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa. Przybliżył kilka aspektów nowej uchwały, która reguluje program funkcjonujący już od kilku lat. – Pierwsza zmiana, jaką chcemy wprowadzić, to chcielibyśmy uprzywilejować pewną grupę osób, a tą uprzywilejowaną grupą osób są seniorzy, którzy ukończyli 65. rok życia. Chcielibyśmy ich uprzywilejować jako tych, którzy są pierwszymi, którzy mają większe pierwszeństwo w uzyskaniu tych środków dostępu do dotacji do tego, żeby ten piec sobie wymienić na lepszy i to jest pierwszeństwo polegające na tym, że nieważne, w którym momencie trwającego naboru złożą wniosek i tak są zawsze przed tymi, którzy są od nich młodsi. (…)  I taki zapis zrobiliśmy, że pierwszeństwo do otrzymania dotacji będą mieli wnioskodawcy, którzy na dzień złożenia wniosku ukończyli 65. rok życia, posiadający prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością położoną na terenie Gminy Środa Śląska, na której realizowane będzie przedsięwzięcie dotyczące wymiany źródła ogrzewania – wyjaśniał Stawirej.

Zmiana w uchwale, która zastępuje regulacje z 2019 roku miała również uściślić i doprecyzować informacje dotyczące paneli fotowoltaicznych i kolektorów, mające zasilać tylko nowe źródło ciepła, którym jest piec elektryczny. Bardzo istotną zmianą był również zapis mówiący o tym, że dotacja nie może pokryć wydatków realizowanych z innych źródeł bezzwrotnych, ale z wyjątkiem programu Czyste Powietrze realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarzuty i niedomówienia

Szereg zarzutów do uchwały zgłosił radny Arkadiusz Gruszczyński, który był zaskoczony faktem, że radni 14-stronnicowy dokument otrzymali kilka godzin przed rozpoczęciem sesji. Z jego ust padło wiele pytań. Radny zarzucał, że nowa uchwała nie reguluje konkretnego terminu składania wniosków, co wiązać się może z niebezpieczeństwem zbyt późnego ogłoszenia naboru, a co za tym idzie, konieczność wymiany źródła ciepła w okresie grzewczym. Ważne pytanie padło również w kierunku radcy prawnego.

Panie Mecenasie, czy te 65 lat jest zgodne z prawem? Możemy w ten sposób zrobić? Czy Nadzór nam nie uchyli całkowicie uchwały ze względu na ten wiek i ten program po prostu nie wejdzie w terminie? – mówił radny Gruszczyński. Choć jak sam podkreślał, uważa, że chęć wsparcia seniorów jest jak najbardziej szczytną ideą, tak w wątpliwość można podać możliwość ustalania takiego przywileju w regulaminie gminnego programu. Padł także zarzut, że niejasnym zapisem program gminny niejako ustala warunki korzystania z rządowego programu Czyste Powietrze.

Panie Radny Arkadiuszu, też się nad tym zastanawiałem, bo każde uprzywilejowanie zawsze grozi tam naruszeniem konstytucyjnych uprawnień, ale patrząc na przepisy dotyczące tutaj udzielania tych dotacji, gdzie zapis jest dość wyraźny, że zasady ich udzielania określa gmina, myślę, że to się broni –odpowiadał Marek Stalski, radca prawny urzędu. – Nadzór tego nie będzie nam kwestionował, ponieważ reguły i zasady my ustalamy, potem jest odpowiednia umowa zredagowana, krótko mówiąc, każdy, kto się zgłasza do konkursu jego zasady zna i rozumie – dodawał.

Dyskusja na temat uchwały trwała jeszcze kilkadziesiąt minut, finalnie jednak została przegłosowana.

Kolegium Regionalnej Izby Odwoławczej bezlitosne

Wczoraj, 13 maja Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu opublikowało dokument sprzed trzech dni, w którym to organ stwierdza nieważność opisywanej wyżej uchwały rady miejskiej.

Badając zgodność z prawem przedmiotowej uchwały, Kolegium stwierdziło, że zawarte w niej postanowienia w sposób istotny naruszają prawo, a charakter tych naruszeń uzasadnia stwierdzenie nieważności uchwały w całości. Wyeliminowanie poszczególnych, wymienionych poniżej regulacji spowodowałoby odmienne od przyjętej przez Radę ukształtowanie jej treści, w tym w szczególności zasad dotyczących udzielania dotacji – czytamy w opublikowanej przez RIO uchwale.

Okazuje się, że wątpliwości wyartykułowane końcem marca przez radnego Gruszczyńskiego znalazły swoje uzasadnienie w dokumencie. Najważniejszym zarzutem przemawiającym za stwierdzeniem nieważności uchwały jest uprzywilejowanie jednej grupy wiekowej. – Kwestionowane zapisy uchwały nie mieszczą się w zakresie tak określonego upoważnienia ustawowego. Zapisy te wyznaczają bowiem „kryterium” wyboru podmiotów, którym w pierwszej kolejności będzie przysługiwała dotacja, a nie inwestycji, która ma zostać sfinansowana lub dofinansowana – przytacza uzasadnienie uchwały RIO.

Kolejne nieścisłości wypunktowane przez izbę odwoławczą to m.in.:

 • Sprzeczne kwestie dotyczące wysokości kwoty dofinansowania paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych,
 • Wprowadzenie dwóch różnych terminów rozpoczęcia naboru (po uchwaleniu budżetu i po podaniu do publicznej wiadomości),
 • Niekompletne i nieczytelne kwestie związane z rozwiązaniem umowy dofinansowania,
 • Żądanie od wnioskodawcy zbyt dużej ilości danych osobowych.

Sprzeczny okazał się także zapis, który długo omawiano na sesji i w którym włodarze nie widzieli błędu. – W § 5 ust. 7 pkt 1 Regulaminu Rada wskazała, że wnioskodawca po zakwalifikowaniu się do Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji może starać się o dotację z Programu Czyste Powietrze na ten sam zakres przedsięwzięcia co we wniosku do programu gminnego. Rada określiła tym samym warunki korzystania z programu Czyste Powietrze, do czego nie upoważnia jej powołany art. 403 ust. 5 p.o.ś., stanowiący podstawę podjęcia badanej uchwały – informuje przewodnicząca Kolegium RIO.

Uchwała nieważna, nabór anulowany. Co dalej z GPONE?

Aby choć częściowo odpowiedzieć sobie na to pytanie należy zapoznać się z treściami ogłoszeń opublikowanych 10 maja w średzkim Biuletynie Informacji Publicznej. W jednym z dokumentów burmistrz informuje o unieważnieniu zakończonego początkiem maja naboru wniosków, by w kolejnym ogłosić nabór na podstawie regulaminu z 2019 roku, który rozpocząć ma się w poniedziałek 17 maja i potrwać tydzień, do 24 maja. Póki co próżno jednak szukać informacji o kolejnym naborze choćby na stronie internetowej urzędu, choć ten ma rozpocząć się już po weekendzie. Co ważne, o przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku.

Skoro nabór ogłoszono na podstawie regulaminu uchwalonego w 2019 roku warto zastanowić się, czy w takim razie wnioskodawcy nadal mogą ubiegać się o środki zarówno w gminnym programie, jak i np. Czystym Powietrzu? Wydaje się, że nie, gdyż w §5 uchwały widnieje zapis mówiący wprost, że dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). Zapis ten swoją drogą stanowi pewną nieścisłość z uzasadnieniem uchwały, w którym czytamy:

Program wymiany pieców w ramach Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2019-2023 będzie fundamentem i jednocześnie dopełnieniem dwóch wyżej wymienionych programów (przyp. red. program unijny oraz program Czyste Powietrze).

Jeśli zapisy regulaminu jednoznacznie wykluczają możliwość podwójnego dofinansowania, trudno mówić tu o fundamencie i dopełnieniu innych programów. Bardziej odpowiednim słowem wydaje się natomiast alternatywa.

Podsumowując, sugerujemy, żeby mieszkańcy, którzy wzięli udział w odwołanym naborze, mieli na uwadze, że kolejny rusza już w najbliższy poniedziałek.

echo

41

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Uchwała energetyczna z poważnymi błędami. RIO bezlitosne dla UM w Środzie Śląskiej

  2021-05-14 07:28:25

  gość: ~Paranienormalni

  Fajnie, że o anulowaniu naboru dowiedzialem się z artykułu. Urząd Miejski zatrudnia samych profesjonalistów i jest zarządzany przez wybitnego Menagera. Efekty widać gołym okiem. A nabory na nowe stanowiska pracy pojawiają się jak grzyby po deszczy (tylko w 2021 r 21 naborów). Tylko jaki jest tego efekt ??? Gmina została zrujnowana kadrowo, finansowo i wizerunkowo a Burmistrz bnie dalej w sprawdzony scenariusz wyczerpujących monologów, szukania błędów u innych i wciskania nosa w nie swoje sprawy. Pytanie tylko gdzie są granice wytrzymałości???

 • 2021-05-14 09:43:49

  gość: ~Z Malczyc

  @~Paranienormalni Redakcjo, a moze opublikujecie uchwałę unieważaniajaca plan wieloletni finansowy przygotowany przez poprzedneigo wójta Malczyc z grudnia ub.r. który RIO unieważniło z powodu nierealnosci prognozy? No przecież nie opublikujecie bo umowę macie z Malczycami na płatne publiakcje...

 • 2021-05-14 08:45:20

  gość: ~Sędzia liniowy

  To jest kolejna żółta kartka dla pana burmistrza, czas zejść z boiska.

 • 2021-05-14 09:46:02

  gość: ~darek

  @~Sędzia liniowy Oj nienawisć i zawisć ogromna czytając te komentarze, żal d... ściska niektórym

 • 2021-05-14 09:51:16

  gość: ~obserwator

  @~darek
  Że niby z jakiego powodu? Bo nie bardzo rozumiem? Wiesz człowieku co piszesz...

 • 2021-05-14 15:28:56

  gość: ~Ala

  @~Sędzia liniowy
  Chyba czerwona. Żółta to konieczność zwrotu 400tys. A kto zapłaci? Pan, pani, społeczeństwo.

 • 2021-05-14 09:06:56

  gość: ~ira

  szlag człowieka trafia! to jest zwyczajne wprowadzanie w błąd! potem i tak czepią się szczegółów we wniosku i dostaniemy owszem , ale g....

 • 2021-05-14 09:22:58

  gość: ~Ja

  Jest zupełnie odwrotnie niż mówił radca prawny. Po co zatrudniać takiego "specjalistę" i bandę jemu podobnych darmozjadów.

 • 2021-05-14 09:54:20

  gość: ~Patryk W

  Moja mama złożyła wniosek.... Godziny przygotowania, oczekiwanie, żeby złożyć go o odpowiedniej godzinie. Ekipa już umówiona...żenada!
  Ja składałem w Miękini - wniosek, po tygodniu były już u mnie Panie, a zaraz potem umowa. Bez jakiegoś wymyślonego terminu co do minuty. Teraz załatwiam czyste powietrze, dostałem w urzędzie informacje i zaproszenie, że mogę wypełnić wniosek w urzędzie, a pracownik mi pomoże.
  Panie Burmistrzu można? Może proszę się wybrać na praktyki do sąsiadów?
  Bo tylko marnuje Pan czas mieszkańców.

 • 2021-05-14 10:08:30

  gość: ~mieszczuch

  @~Patryk Ty z Miekini a mama ze Srody już ci wierzę, anonimowo to każdy mzoe tak napsiać

 • 2021-05-14 10:14:30

  gość: ~Patryk W

  @~mieszczuch teraz Cię zaskoczę - nie każdy całe życie mieszka z rodzicami. Ludzie się usamodzielniają. Woooow, nieźle co?

 • 2021-05-14 15:30:33

  gość: ~Ala

  @~mieszczuch
  Nie trzeba mieszkać w Miękinii, żeby widzieć różnice w zarządzaniu.

 • 2021-05-14 10:06:59

  gość: ~Adam

  No widzę że Pan radny rozpoczął kampanię wyborczą. Pierwszy na fotel burmistrza jest!!!

 • 2021-05-14 10:28:30

  gość: ~Wyborca

  @~Adam kampanię wyborczą? Bo wytknął błędy w uchwale, a dokładnie w bublu prawnym? Wstyd dla Gminy uchwalać takie prawo. Takich radnych potrzeba więcej!

 • 2021-05-14 10:30:05

  gość: ~Ol

  @~Adam
  Ma mój głos!

 • 2021-05-14 10:55:24

  gość: ~Ola

  Mój też ma

 • 2021-05-14 11:31:54

  gość: ~Pan

  @~Ol
  Mój również!

 • 2021-05-14 12:34:47

  gość: ~JA TEZ PAN

  @~Pan
  JESTEM ZA

 • 2021-05-14 16:14:39

  gość: ~ela

  @~JA TEZ PAN
  Cały czas tylko krytykuje....a co robi, oprócz narzekania?

 • 2021-05-14 16:42:12

  gość: ~Ghxtg

  @~ela
  W przeciwieństwie do obecnego gamonia myśli.

 • 2021-05-14 10:49:27

  gość: ~krytyk

  Chcieli dobrze. Wyszło jak zwykle

 • 2021-05-14 13:10:33

  gość: ~Zoja

  Oj tam, oj tam. W innych gminach i w powiecie non stop jakieś rozstrzygnięcia z RIO i publikacji BRAK. Taki ten portal obiektywny jak zeszłoroczny śnieg! A zaraz, zaraz... Czy ktoś mi może powiedzićć, jak obecna właścicielka tego portalu Harom miała na nazwisko panieńskie??? Czy to przypadkiem nie takie samo jak obecny wicestarosta z powiatu????

 • 2021-05-14 15:45:12

  gość: ~senior

  Ej, Zoja o co ci chodzi? Jakie znaczenie ma to czy się nazywa Harom czy nie Harom? Czy napisała nieprawdę? Powiem ci tak, pan burmistrz Adam nie pierwszy raz pokazuje nam, że niektórzy jego współpracownicy (urzędnicy) nie powinni zajmować odpowiedzialnych funkcji gdyż przez brak merytorycznej wiedzy i kompetencji na zajmowanych stanowiskach narażają budżet gminy na kary finansowe i inne konsekwencje z tym związane. Wiedza i znajomość przepisów i prawa niektórych urzędników została właśnie wykazana przez organ nadzorczy (RIO) i opisana w tym artykule. Inną kwestią jest sprawowanie nadzoru nad podległymi urzędnikami przez burmistrza Rucińskiego, ale tu akurat w zasadzie dla nikogo nie jest zaskoczeniem że tego Właściwego nadzoru nie było i nie ma. A więc Zoja nie zarzucaj brak obiektywności portalowi, a bardziej skup się na tym o czym napisał. Pozdrawiam i miłego weekendu bez maseczek.

 • 2021-05-14 17:29:47

  gość: ~antek

  @~senior
  Średzkie portale dawno utraciły obiektywizm. Obydwa na garnuszku lokalnych notabli są prymitywną tubą propagandową urzędu i starostwa, a ich publikacje niekiedy przypominają dożynkowe przeciąganie liny...

 • 2021-05-14 17:06:03

  gość: ~Marian

  Arkadiusz Gruszczyński od pewnego czasu pozytywnie mnie i moich znajomych zaskakuje. O ile dalej będzie tak aktywny jak dotąd to ma ogromne szanse na zastąpienie AR który to zalicza wpadkę za wpadką, która wpadkę goni. Co do UG nie winny ten co przygotowuje materiały i pisma ale ten kto każe takie uchwały i pisma przygotowywać pod dyktando i takie pisma projekty uchwał podpisuje. Tu nie Jaromir jest winny.

 • 2021-05-14 22:50:43

  gość: ~Edek

  @~Marian
  Kto to pisał....sam zainteresowany? ;)

 • 2021-05-14 23:02:39

  gość: ~Alojzy

  @~Marian
  Czesc tu Jaromir

 • 2021-05-15 10:49:18

  gość: ~senior

  Szanowny Marianie piszesz tak: "Co do UG nie winny ten co przygotowuje materiały i pisma ale ten kto każe takie uchwały i pisma przygotowywać pod dyktando i takie pisma projekty uchwał podpisuje. Tu nie Jaromir jest winny". No niestety nie mogę się z twoją opinią zgodzić gdyż zgodnie z Regulaminem Urzędu do kompetencji Kierowników należy między innymi: 1.Kierownicy Wydziałów są odpowiedzialni za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań powierzonych Wydziałom oraz nadzór nad przygotowywaniem przez pracowników wydziału projektów uchwał Rady w zakresie zadań wydziału. 2.Kierownicy Wydziałów wykonują swoje zadania bezpośrednio oraz przy pomocy podległych pracowników. 3.Kierownicy Wydziałów ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za pracę Wydziału. Jak widzisz regulamin Urzędu zobowiązuje kierownika wydziału do nadzoru nad sporządzaną dokumentacją urzędową zgodną z wymogami prawa. Jeżeli Urzędnik(kierownik) mający świadomość tego że dokument(uchwała)posiada uchybienia prawne, nie powinien go wprowadzać w obieg i przedstawiać radnym pod głosowanie bo takim zachowaniem wprowadza radę miejską w błąd i powoduje że dokument wadliwie prawny wejdzie w życie i stanowić będzie część Prawa Lokalnego. Jeżeli urzędnik ślepo wykonuje niezgodne z przepisami prawa rozkazy swojego przełożonego i nie potrafi odmówić to nie nadaje się na urzędnika i powinien sobie znaleźć inne zajęcie. Pozdrawiam.


 • 2021-05-15 14:51:47

  gość: ~Z gminy

  @~senior
  Nie masz pojęcia.To wszystko w teorii. A teraz praktyka. Kiedy nie zgodzisz się z wytycznymi to jesteś wyrzucany z gabinetu, wykreślany z kalendarza, tygodniami nie masz okazji spotkać się z szefem, bo blokujesz jego wspaniałe pomysły. Jesteś hamulcowym. Oczywiście premia też w dół. Nie macie pojęcia jak się pracuje w takich warunkach.

 • 2021-05-16 01:16:15

  gość: ~Ttttt

  @~Z gminy
  To po co tam pracujesz?

 • 2021-05-17 20:34:19

  gość: ~obserwator

  brawo komentarz w punkt 100% prawda

 • 2021-05-20 12:44:48

  gość: ~doinformowany

  @~senior
  Z rotacji ludzi pracujących w magistracie widać, że znajdowanie sobie innych zajęć staje się tu zasadą. Idąc twoim tokiem myślenia, wygląda na to, że magistrat to kuźnia urzędników. Najlepsi odchodzą.

 • 2021-05-15 09:50:09

  gość: ~Sławomir

  Kierownik zwodzi włodarza na manowce. Co doktor to doktor.

 • 2021-05-15 14:13:35

  gość: ~Maniek

  @~Sławomir
  Nasz wlodarz to taki człowiek, że nie ducha nikogo on ma rację i on wdraża swoje pomysły na tą Gminę żadne propozycje nie są akceptowalne przez niego... A z koniem kto chce się kopać... Szkoda bo przez jego r, Ady dużo pracowników urzędu odeszło... Czy to dobrze chyba nie... Bo chętnych do pracy w tym urzędzie nie ma.... Dlaczego sami sabie odpowiedzmy

 • 2021-05-16 18:20:28

  gość: ~Nic

  @~Maniek. Nic dodać nic ująć

 • 2021-05-17 20:36:33

  gość: ~mieszkaniec

  więcej pracowników na 1/5, 2/5, 1,2 etatu

 • 2021-05-19 07:24:34

  gość: ~buhaha

  @~mieszkaniec
  Ale jaja!

 • 2021-05-15 15:57:55

  gość: ~Jerzy

  Jaki burmistrz taka Rada, może chcą dobrze ale widać brakuje im kompetencji i przynajmniej wiedzy. Co chwilę coś szwankuje, zobaczymy za jakiś czas czy nie wyjdą szwingke z Inkubatorem Przediebiorczosci który tak jest potrzebny jak wóz koniowi

 • 2021-05-17 00:15:54

  gość: ~Mieszkaniec

  @~Jerzy
  To się nazywa demokracja,
  Wybrali ludzie farbowanego chorego lisa to teraz mają, a na domiar, radni bez własnego zdania ślepo wypełniający polecenia chorego człowieka.
  On jest chory to go jakoś tłumaczy ale Was radni?

 • 2021-05-20 19:15:33

  gość: ~Gość

  Jaki chory? To zdolny NKWD-dzista. Intrygant i fachowiec w niszczeniu zdolniejszych od siebie. A zdolniejszy i uczciwszy od niego jest mój pies.

 • 2021-05-23 11:24:22

  gość: ~Głos z Kadr

  ostatnio dodany post

  Kolejne osoby uciekają z Urzędu i to ze stanowisk kierowniczych. Kolejne wakaty i brak chętnych do współpracy z Fidelem. Gmina upada.

REKLAMA